Skip to main content

Организацията е създадена за развитието на силно гражданско общество.

– Основната цел е да представлява абсолютно всеки аспект и проблем на Българският гражданин.

– Да защитава всеки сектор на бизнеса.

– Спомага за допитване до мнението на хората по даден национален въпрос и неговото отстояване.

– Осигуряване на правна и социална защита, както и на материална помощ за своите членове и осигуряване на представителство в защита на интересите им пред държавните и местни органи.

– Укрепване и взаимодействие на АРГО с централните и местни органи на Властта, стопански и браншови организации, неправителствени организации при решаване на въпроси, касаещи сигурността, добруването, просперитета и гражданската защита на населението.

– Да насърчава връзката между култура, наука, образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж, като привлича експертен и научен потенциал за решаване на краткосрочни и дългосрочни проблеми.

– Да създава форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация за изграждане на обществена среда.

– Спомага за създаване на структури във всяка област от страната, като регистрираните членове, сами определят кой да ги представлява във дадената област.

АРГО е за запазването на своят бит, култура и вяра.

Когато има единна и голяма организация, тогава е по-лесно да защитим своите интереси, трябва да се научим, че цялата власт произтича от народа, а на България липсва силно и развито Гражданско общество.

Бъди част от нас като се регистрираш.

Leave a Reply